จงกรม

posted on 15 Sep 2013 03:28 by yajoksamka in Poem directory Lifestyle, Knowledge, Diary
ย่างก้าว วางเท้า อย่างแผ่วเบา เคลื่อนกาย ตามเท้า อย่างเชื่องช้า
 
ขยับตัว พลิกพลิ้วกายา ย่ำบาทา ประทับ บนผืนดิน
 
ย้ำแรง ลงขา สู่พื้น ทิ้งน้ำหนัก ที่ยืน หนักแน่น
 
บิดไหล่ หันกาย ไหวแขน อกแอ่น ผึ่งผาย ใจสงบ
 

Comment

Comment:

Tweet