พร่ำเพ้อไปเรื่อย

posted on 05 Sep 2013 03:42 by yajoksamka in Article directory Fiction, Diary
.
วันและคืน ผันผ่านไปเร็วนัก ในวันที่ข้าสุขล้นเหลือ

วันและคืน ผันผ่านไปเชื่องช้า ในวันที่ใจข้าแสนสาหัส

เมื่อใดหนอ วันและคืนจะทำตามใจข้าบ้าง

อยากอ้อนวอนจันทราและดารา
 
อย่าทำให้คืนที่แสนสุขของข้าจากไปเร็วนักเลย

ตะวันเอ๋ย เจ้าอย่าเพิ่งฉายแสงแรงร้อน
 
ข้ายังมิอยากหลุดจากห้วงนิทราอันแสนหวาน

พร่ำภาวนาเรื่อยเปื่อย วันคืนก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงอยู่เช่นนั้น 

คำอ้อนวอนของข้า คงแผ่วเบาเกินกว่าพวกเจ้าจะได้ยิน

อา...ช่างเถิด ในเมื่อข้ามิสามารถฝืนคืนวันได้แล้วไซ้
 
ก็ขอทำให้ชีวิตของข้ามีความสุขในทุกวันก็เพียงพอ
 

Comment

Comment:

Tweet